Naše stanice: Most pri Bratislave | Zliechov | Čičmany | Stupava | Bratislava - Dúbravka | Bratislava - Čunovo | Bratislava - Petržálka | Trnovo
Zaznamenané rekordy v Moste pri Bratislave

Aktualizované: @ 24/07/2017 22:25 - next update at 22:30  
Veličina: Aktuálne: Včera: Tento mesiac: Tento rok: Rekord:
Teplota: Colder 0.3°C than last hour.
Thermometer Priemer:
Najvyššia
teplota:
Najnižšia
teplota
18.8°C
20.9°C
24.0°C
18:10
18.7°C
22:24
 
23.6°C
30.4°C
16:07
19.8°C
05:28
 
22.2°C
34.2°C
Júl-2
10.5°C
Júl-4
 
11.0°C
34.5°C
Jún-2
-13.4°C
Jan-11
 
n/a
38.7°C
08/08/2013
-17.7°C
05/12/2010
Pocitová teplota:
Wind Chill Minimálna
pocitová teplota:
18.8C°C
18.7°C
22:24
 
19.8°C
05:28
 
10.5°C
Júl-4
 
-13.4°C
Jan-11
 
-20.5°C
05/12/2010
Teplotný index:
Heat Index Najvyšší
teplotný index:
18.8C°C
24.0°C
18:10
 
33.5°C
13:39
 
37.2°C
Júl-1
 
37.2°C
Júl-1
 
64.6°C
20/06/2013
Solar Radiation: W/m2
Solar Maximum
Solar:
Sunshine Hrs:
0
683
16:03
01:29 Hrs
0 %
908.0
13:37
03:50 Hrs
 
946.0
Júl-1
149:49 Hrs
Sunrise:
949.0
Jún-1
489:37 Hrs
05:16
949.0
15/06/2017
n/a
UV:  None
UV Maximum
UV:
0.0
-1.0
00:00
 
655.3
00:00
 
0.0
Aug-2
 
0.0
Jún-2
 
12.7
22/06/2015
Odparovanie:
Evapotranspiration Odparovací index:1
1.4 mm
n/a
3.4 mm
n/a
119.2 mm
-53.8 mm 53.8 mm water in deficit of what evaporated this month.
 
n/a
Last 7-Days
-35.3 mm 35.3 mm water in deficit of what evaporated in last 7 days.
Zrážky/Sneh:2
Rain or Snow Melt Zrážky:
Dni s zrážkami:
Intenzita za 24h:
13.5 mm
0.0 mm
n/a
n/a
0.00 mm /h
1.4 mm
n/a
n/a
 
65.4 mm
11 x
53.4 mm
 
180.5 mm
64 x
53.4 mm
 
n/a
10 x
53.4 mm
Veličina: Aktuálne: Včera: Tento mesiac: Tento rok: Rekord:
Vlhkosť: Increased 2% since last hour.
Humidity Najvyššia
vlhkosť:
Najnižšia
vlhkosť:
94 %
100%
13:55
76%
18:11
 
100%
00:00
52%
17:07
 
100%
Júl-5
31%
Júl-5
 
100%
Jan-1
1%
Mar-6
 
100%
21/10/2012
1%
06/03/2017
Vietor: N
Wind Priemerná
rýchlosť vetra:
Priemerny náraz:
Najsilnejší
náraz:
Vzdialenosť
:
1.6 m/s
0.9 m/s
 
1.3 m/s m/s
7.2 m/s 21:04
74.28
Kilometrov
 
5.0 m/s
14:46
n/a
5.1 m/s
14:39
84.42
Kilometrov
 
1.2 m/s
Júl-5
1.8 m/s
12.3 m/s
Júl-5
2441.81
Kilometrov
 
0.5 m/s
Júl-5
0.8 m/s
12.2 m/s
Júl-5
8878.52
Kilometrov
 
Max: Φ10.1 m/s
05/07/2017
n/a
12.2 m/s
05/07/2017
276.9 Kilometrov
20/05/2017
Tlak: Falling 0.2 °C/hr
Barometer Najvyšší
tlak:
Najnižší
tlak:
1004.5 hPa
1015.0 hPa
00:04
1003.7 hPa
18:25
 
1015.6 hPa
10:46
1013.3 hPa
19:30
 
1023.5 hPa
Júl-1
1003.8 hPa
Júl-2
 
1038.4 hPa
Jan-19
970.0 hPa
Apr-13
 
1023.7 hPa
19/06/2017
970.0 hPa
13/04/2017