Zaznamenané rekordy v Moste pri Bratislave

Aktualizované: @ 23/06/2017 00:20 - next update at 00:30  
Veličina: Aktuálne: Včera: Tento mesiac: Tento rok: Rekord:
Teplota: Colder 2.3°C than last hour.
Thermometer Priemer:
Najvyššia
teplota:
Najnižšia
teplota
22.6°C
22.6°C
23.0°C
00:05
22.3°C
00:13
 
25.9°C
34.5°C
15:23
17.1°C
04:51
 
21.1°C
34.5°C
Jún-2
10.2°C
Jún-9
 
8.8°C
34.5°C
Jún-2
-13.4°C
Jan-11
 
n/a
38.7°C
08/08/2013
-17.7°C
05/12/2010
Pocitová teplota:
Wind Chill Minimálna
pocitová teplota:
22.6C°C
22.3°C
00:13
 
17.1°C
04:51
 
10.2°C
Jún-9
 
-13.4°C
Jan-11
 
-20.5°C
05/12/2010
Teplotný index:
Heat Index Najvyšší
teplotný index:
22.6C°C
23.0°C
00:05
 
35.6°C
14:51
 
35.6°C
Jún-2
 
35.6°C
Jún-2
 
64.6°C
20/06/2013
Solar Radiation: W/m2
Solar Maximum
Solar:
Sunshine Hrs:
0
0
00:00
00:00 Hrs
0 %
949.0
12:51
08:55 Hrs
 
949.0
Jún-1
153:35 Hrs
Sunrise:
949.0
Jún-1
293:20 Hrs
04:50
949.0
15/06/2017
n/a
UV:  None
UV Maximum
UV:
0.0
-1.0
00:00
 
655.3
00:00
 
0.0
Aug-2
 
0.0
Jún-2
 
12.7
22/06/2015
Odparovanie:
Evapotranspiration Odparovací index:1
1.0 mm
n/a
6.2 mm
n/a
121.6 mm
-107.2 mm 107.2 mm water in deficit of what evaporated this month.
 
n/a
Last 7-Days
-32.8 mm 32.8 mm water in deficit of what evaporated in last 7 days.
Zrážky/Sneh:2
Rain or Snow Melt Zrážky:
Dni s zrážkami:
Intenzita za 24h:
0.0 mm
0.0 mm
n/a
n/a
0.00 mm /h
0.0 mm
n/a
n/a
 
14.4 mm
3 x
15.8 mm
 
110.2 mm
49 x
25.3 mm
 
n/a
10 x
3.2 mm
Veličina: Aktuálne: Včera: Tento mesiac: Tento rok: Rekord:
Vlhkosť: Increased 9% since last hour.
Humidity Najvyššia
vlhkosť:
Najnižšia
vlhkosť:
77 %
79%
00:09
76%
00:17
 
97%
20:53
33%
15:25
 
100%
Jún-4
6%
Jún-8
 
100%
Jan-1
1%
Mar-6
 
100%
21/10/2012
1%
06/03/2017
Vietor: N
Wind Priemerná
rýchlosť vetra:
Priemerny náraz:
Najsilnejší
náraz:
Vzdialenosť
:
0.0 m/s
0.7 m/s
 
0.0 m/s m/s
0.7 m/s 00:09
0.25
Kilometrov
 
3.9 m/s
15:41
n/a
4.7 m/s
14:49
59.42
Kilometrov
 
1.2 m/s
Jún-1
1.9 m/s
16.5 m/s
Jún-7
2278.43
Kilometrov
 
0.4 m/s
Jún-1
0.6 m/s
10.2 m/s
Jún-7
5369.96
Kilometrov
 
Max: Φ7.6 m/s
17/06/2017
n/a
10.2 m/s
17/06/2017
276.9 Kilometrov
20/05/2017
Tlak:  
Barometer Najvyšší
tlak:
Najnižší
tlak:
1011.4 hPa
1011.6 hPa
00:07
1011.3 hPa
00:00
 
1016.5 hPa
08:50
1011.2 hPa
23:35
 
1023.6 hPa
Jún-1
1004.2 hPa
Jún-6
 
1038.4 hPa
Jan-19
970.0 hPa
Apr-13
 
1023.7 hPa
19/06/2017
970.0 hPa
13/04/2017