S tlakovým spínačom a nádobou

Montáž čerpadiel » S tlakovým spínačom a nádobou

  • Zapojenie čerpadla s tlakovým spínačom a tlakovou nádobou , najčastejšie nazývané ako „domáca vodáreň“  slúži na zásobovanie vodou pre rodinné domy, chaty a závlahové systémy.
  • Tlakový spínač slúži na zapínanie a vypínanie čerpadla, sleduje tlak v systéme a mechanický zapne čerpadlo, ak poklesne tlak pod nastavenú zapínaciu hodnotu a vypne čerpadlo, keď tlak v systéme dosiahne nastavenú vypínaciu hodnotu (tlak v systéme kolíše  od zapnutia po vypnutie, čo sa prejavuje zmenou prietoku a tlaku v odbernom mieste).
  • Tlaková nádoba tlmí tlakové rázy, ktoré vznikajú zapínaním čerpadla. V nádobe sa vytvára zásoba vody,ktorá je po vypnutí čerpadla vytláčaná z nádoby stlačeným vzduchom do systému k jednotlivým odberným miestam. Veľkosť tlakovej nádoby nemá vplyv na výkon čerpadla,  ale len ako často čerpadlo zapína a vypína. Objem vody, ktorý z nádoby vytečie medzi vypnutím a zapnutím čerpadla je asi 30%  objemu nádoby.

  • U čerpadiel s tlakovou nádobou je potrebné  pravidelne kontrolovať a dofukovať  protitlak do tlakovej nádoby.
  • Zapojenie čerpadla  s tlakovým spínačom a tlakovou nádobou  je vhodné pre všetky druhy čerpadiel, odporúča sa pre systémy, kde dochádza k častým a malým odberom vody.
  • Podľa umiestnenia tlakovej nádoby a použitého čerpadla je možné vytvoriť  niekoľko ucelených automatických systémov, ktoré slúžia na zásobovanie vodou zo studní   , vrtov a nádrží